Betalingssatser 2024

Gebyrregulativ vedtatt av Steinkjer kommune, kommunestyret, 13. desember 2023

Betalingssatser for seremoni

Begravelse/bisettelse fra kirke/kapell – folkeregistrert  annen kommune Kr 2 500,-
Åpning av grav, folkeregistrert annen kommune Kr 6 000,-
Urnenedsetting, folkeregistrert annen kommune Kr 1 000,-

 

Betalingssatser navnet minnelund

Engangsavgift navnet minnelund (festeavgift første 20 år)kr 8 000,-
Navneplate – navnet minnelundkr 750,-
Festeavgift navnet minnelundkr 400,- per år

Betalingssatser for festeavgift

Merk at med begrepet kistegrav menes én enkelt grav. Normalt er det to graver knyttet til ett feste. Dette utløser dermed festeavgift for to kistegraver (dobbel sats).

Det er også mulig å sette ned urner i en eksisterende kistegrav, totalt er det plass til 8 urner per kistegrav.
For urnegraver er det plass til 4 urner. Antall urner i graven(e) innvirker ikke på festeavgiften. Festeavgiften kan tolkes som en «tomteavgift»

Festeavgift for enkel kistegrav, per årkr 300,-
Festeavgift for enkel urnegrav, per årkr 150,-

Festeavgiften fastsettes av kommunestyret hvert år i desember.

Festeavgift for grav sendes normalt ut hvert 5. år

Betalingssatser for kremasjon

Gjeldende betalingssatser for kremasjon er som følger

Innbyggere folkeregistrert i Steinkjer kommunekr 2 500,-
Innbyggere folkeregistrert i andre kommunerkr 7 050,-

Satsene for kremasjon gjelder ved Steinkjer krematorium. I den grad at kremasjon må gjennomføres andre steder vil det kommet et tillegg til disse satsene.

Urneforsendelser

Urneforsendelse i Norgekr 450,-
Urneforsendelse utenfor Norgekr 1 200,-

Se forørvrig gebyrregulativ Steinkjer kommune 2024

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner