Vårdugnad på gravplassene

Vårdugnad på gravplassene er et kjærkomment bidrag som vi i gravplassforvaltningen setter stor pris på. Det arbeidet som utføres av frivillige disse dagene frigjør mange arbeidstimer som vi kan benytte til annet driftsmessig på gravplassene. I tillegg er dugnadene også […]

Betalingssatser knyttet til gravplass 2024

Gebyrregulativ vedtatt av Steinkjer kommune, kommunestyret, 13. desember 2023 Betalingssatser for seremoni Begravelse/bisettelse fra kirke/kapell – folkeregistrert  annen kommune  Kr 2 500,- Åpning av grav, folkeregistrert annen kommune  Kr 6 000,- Urnenedsetting, folkeregistrert annen kommune  Kr 1 000,-   Betalingssatser navnet minnelund Engangsavgift navnet minnelund (festeavgift […]

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner